Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Młody = zdolny i doświadczony

Impuls Consulting Sp. z o.o. oraz Fundacja Inicjatyw Społecznych zapraszają do udziału w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18 – 29 lat nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego).

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie wśród osób młodych.

Uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu:

Diagnozy kompetencji zawodowych – 2 godz./osoba
Grupowe warsztaty doradcze – 12 godz./grupa
Szkolenia do wyboru :
– Operator koparko – ładowarki III klasy (176 godz./grupa)

– Magazynier z obsługą wózków widłowych (110 godz./ grupa)

– Tworzenie stron www (80 godz./grupa)

– Grafik komputerowy (120 godz./grupa) z modułem językowym (60 godz./grupa)

Pośrednictwo pracy – 2 godz./osoba
4-ro miesięczne staże

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu
Stypendium szkoleniowe ( 8,54 zł brutto/godz.)
Stypendium stażowe (1300 zł brutto)
Bezpłatne materiały szkoleniowe
Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje ( zaświadczenia, certyfikaty, książeczki z uprawnieniami)
Catering
Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu: 838 425,00 zł

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres: mzid@inicjatywyspoleczne.pl , dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu: ul. Królewska 3/17, 20-109 Lublin.

Biuro projektu:

Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 81 525 05 51

e-mail: mzid@inicjatywyspoleczne.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Ankieta-badawcza-do-projektu-Młody-zdolny-i-doświadczony

Formularz-zgloszeniowy-do-projektu-Mlody-zdolny-i-doświadczony

Oświadczenie-o-spełnieniu-kryteriów-kwalifikowalności-do-projektu-Młody-zdolny-i-doświadczony

Regulamin-projektu-Młody-zdolny-i-doświadczony

 

Ogłoszenie o naborze ofert  na przeprowadzenie doradztwa zawodowego podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

 

09 maja 2017

 

Impuls Consulting Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonawcę usługi szkoleniowej polegającej na  przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony”

 

Szanowni Państwo,

 

Impuls Consulting Sp. z o.o.  informuje, iż rozpoczął się nabór ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie rozeznania rynku na wykonawcę usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć  „Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych oraz tworzenie IPD” oraz grupowych warsztatów aktywizujących w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony ” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego).

 

 

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku, opis warunków udziału w postępowaniu, wymagania, sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe formularze)

 

Zapraszamy do składania ofert!

 

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

 

09 maja  2017

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem sal na potrzeby realizacji zajęć organizowanych przez Impuls Consulting w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

 

Szanowni Państwo,

 

 Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń podczas realizacji zajęć organizowanych przez  Impuls Consulting Sp. z o.o. w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony ” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego), (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy).

 

 

Zapraszamy do składania ofert!

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę wynajmu pomieszczeń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony”

22.05.2017

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę wynajmu pomieszczeń podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

 

Szanowni Państwo,

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki z postępowania o zamówienie w trybie rozeznania rynku na  usługę wynajmu sal szkoleniowych podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego  podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

 

Szanowni Państwo,

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki z postępowania o zamówienie w trybie rozeznania rynku na wykonawcę usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć  „Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych oraz tworzenie IPD” oraz grupowych warsztatów aktywizujących  podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

12 czerwca 2017

Impuls Consulting Sp. z o. o.   zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową  podczas realizacji zajęć organizowanych przez Impuls Consulting Sp. z o.o.  w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową  podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

26 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki z postępowania o zamówienie w trybie rozeznania rynku na wykonawcę usługi cateringowej  podczas realizacji zajęć organizowanych przez Impuls Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę przeprowadzenia pośrednictwa pracy podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

14 luty 2018

Impuls Consulting Sp. z o. o.   zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę przeprowadzenia pośrednictwa pracy w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

 

 

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę przeprowadzenia pośrednictwa pracy podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

01 marca 2018

 

Szanowni Państwo,

 

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki z postępowania o zamówienie w trybie rozeznania rynku na wykonawcę usługi przeprowadzenia pośrednictwa pracy w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.