Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Consulting

Nasi eksperci posiadają doświadczenie w doradztwie strategicznym i ekonomiczno-finansowym realizowanym na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych, samorządowych i finansowych.

Cechuje nas profesjonalizm i rzetelność mierzone najwyższą jakością usług, obiektywizmem oraz solidnością w wykonywaniu pracy doradczej, która opiera się na naszych bogatych doświadczeniach i wiedzy.

Zawsze stosujemy zindywidualizowane podejście do problemów każdego Klienta, zarówno na etapie identyfikacji, jak i w trakcie ich rozwiązywania. Aktywnie współuczestniczymy w tworzeniu sukcesów naszych klientów i silne utożsamiamy się z ich celami.

Zapewniamy kompleksową obsługę, co jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z licznymi, najwyższej klasy ekspertami, renomowanymi firmami audytorskimi, kancelariami prawnymi, firmami doradztwa technologicznego, ekologicznego oraz kadrowego.

Szczególnie bogate doświadczenia zdobyliśmy realizując projekty dla takich sektorów jak: elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przemysł ciężki, przemysł paliwowy, przemysł spożywczy.

Mieliśmy przyjemność pracować nie tylko dla dużych koncernów i grup kapitałowych, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla ministerstw, urzędów centralnych i administracji samorządowej.

Nasze cele na przyszłość:

  • Rozszerzanie oferty produktowej o nowe usługi w odpowiedzi na zgłaszane oczekiwania klientów i potrzeby rynku
  • Stałe doskonalenie wiedzy i kompetencji konsultantów, jako niezbędny warunek świadczenia profesjonalnej usługi konsultingowej w zmieniającym się otoczeniu
  • Rozwijanie partnerskich kontaktów z klientami i współpracownikami

Kontakt w sprawie projektów konsultingowych:

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.