Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Szkolenie Kodeks Postępowania Administracyjnego

Impuls Consulting Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie, którego tematyka będzie obejmować KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady postępowania administracyjnego
2. Wyłączenie pracownika oraz wyłączenie organu od załatwienia sprawy
3. Strony postępowania administracyjnego
4. Terminy załatwiania spraw oraz skutki ich niezachowania
5. Doręczenia, wezwania, terminy
6. Wszczęcie postępowania administracyjnego
7. Metryki sprawy administracyjnej
8. Postępowanie dowodowe
9. Rozprawa administracyjna
10. Zawieszenie postępowania administracyjnego
11. Decyzje administracyjne
12. Postępowanie odwoławcze
13. Wznowienie postępowania administracyjnego:
14. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
15. Skargi i wnioski do organów administracji publicznej

TERMIN:
21-22 listopada 2012 r.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Nałęczów, ul. 1-go Maja 6, Hotel Przepióreczka

CENA ZA JEDNĄ OSOBĘ:
– 980 zł (zawiera koszty dwudniowego szkolenia, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, nie zawiera kosztów dojazdu na miejsce szkolenia)

WYKŁADOWCA:
Bogdan Maciejewski – radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie (Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru). Pan Bogdan Maciejewski posiada duże doświadczenie w pracy dla instytucji administracji publicznej, rządowej i samorządowej.
Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz celnego dla JST.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
telefonicznie 509 435 153 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@impulsconsulting.pl

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Pobierz harmonogram szkolenia

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.