Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Autoprezentacja >>

Informacje o szkoleniu

Program
 • pierwsze wrażenie;
 • efekt aureoli;
 • mowa ciała;
 • zbieżność wyglądu z pełnioną rolą;
 • autodiagnoza stylu;
 • komunikacja werbalna, pozawerbalna, wokalna;
 • techniki i środki oratorskie;
 • rodzaje i techniki autoprezentacji (autoprezentacja fasadowa, taktyczna, autentyczna; wyrażanie postaw, kontakty społeczne, konformizm, otoczenie, słowne deklaracje, zachowania niewerbalne).
Lokalizacja
 • Lublin
 • Radom
 • Kielce
Termin
 • Czas trwania: 4 godziny
 • Piątek: 16.30-19.45
Adresaci szkolenia
 • Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem umiejętności w zakresie autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych, w kontaktach zawodowych, podczas wystąpień publicznych.

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.