Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Informacje o szkoleniu

Program
 • Zasady postępowania administracyjnego
 • Wyłączenie pracownika oraz wyłączenie organu od załatwienia sprawy
 • Strony postępowania administracyjnego
 • Terminy załatwiania spraw oraz skutki ich niezachowania
 • Doręczenia, wezwania, terminy
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Metryki sprawy administracyjnej
 • Postępowanie dowodowe
 • Rozprawa administracyjna
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego
 • Decyzje administracyjne
 • Postępowanie odwoławcze
 • Wznowienie postępowania administracyjnego:
 • Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • Skargi i wnioski do organów administracji publicznej
Lokalizacja

Nałęczów, ul. 1-go Maja 6, Hotel Przepióreczka


Termin

21-22 listopada 2012 r.

”WYKŁADOWCA”

Bogdan Maciejewski – radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie (Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru). Pan Bogdan Maciejewski posiada duże doświadczenie w pracy dla instytucji administracji publicznej, rządowej i samorządowej. Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz celnego dla JST.

 

Cena:980

Kategoria szkolenia:
Zakres:

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.