Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Trening asertywności >>

Informacje o szkoleniu

Program

I.    Istota asertywności:

 • rozumienie pojęcia;
 • rozróżnienie zachowań agresywnych, uległych i asertywnych;
 • korzyści i straty wynikające z poszczególnych typów zachowań;
 • określenie własnego poziomu asertywności;
 • ćwiczenia integrujące

II.    Psychologiczne aspekty sytuacji konfliktowych:

 • przyczyny konfliktów
 • dynamika konfliktów
 • rodzaje osobowości a konflikty

III.    Podstawowe techniki zachowań asertywnych:

 • techniki: zdartej płyty, asertywnej odmowy
 • trening technik asertywnych

IV.    Asertywna krytyka:

 • rodzaje krytyki i ich zastosowanie;
 • techniki asertywnego wyrażania krytyki jako element oceny pracowników;
 • techniki radzenia sobie z krytyką;
 • trening asertywnej krytyki

V.    Asertywność w  relacjach zawodowych:

 • aktywne słuchanie;
 • umiejętność zadawania pytań;
 • punkt widzenia rozmówcy, asertywna konfrontacja przekonań;
 • umiejętność wyrażania: krytyki, pochwał, poleceń;
 • uważność i wnikliwość- zrozumienie emocji i rzeczowość przekazu;
 • asertywność w negocjacjach;
 • zastosowanie języka ciała – postawa otwartości i kody ludzkiego ciała

VI.       Asertywność – elementem            budowania własnej wartości:

 • dystans fizyczny – odrębność przestrzeni;
 • ustalanie granic;
 • odpowiedzialność za siebie i wobec innych;
 • skuteczność asertywności- warunki realizacji własnych potrzeb;
 • ochrona przed manipulacją;
 • twórczy gniew;
 • skuteczne sposoby redukcji stresu.
Lokalizacja
 • Lublin
 • Radom
 • Kielce
Termin
 • Czas trwania: 16 godziny
 • Piątek: 16.30-19.45
Adresaci szkolenia
 • Dni robocze, godziny popołudniowe (16.30-19.45)

Cena:399

Kategoria szkolenia:

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.