Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Szkolenia JST

Impuls Consulting Sp. z o.o. pragnie przedstawić Państwu ofertę indywidualnych szkoleń z możliwością zorganizowania ich w Państwa Urzędach.

Aktualnie zapraszamy na szkolenie:


TEMATYKA SZKOLEŃ:

Podatki i Opłaty Lokalne

-ordynacja podatkowa

-wymiar podatków

-uchwały podatkowe

-kontrola podatkowa

-podatek od środków transportowych

-opodatkowanie nieruchomości

-podatek rolny i leśny w praktyce gminnych organów podatkowych

-opłata skarbowa

Pomoc Publiczna

-Zasady udzielania pomocy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego

-Pomoc publiczna udzielana rolnikom

-System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP

Szkolenia Interpersonalne

-Obsługa trudnego klienta

-Efektywna komunikacja w obsłudze klienta

-Zarządzanie czasem i efektywność własna

-Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami

Podatki Pośrednie

-VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

-Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Windykacja, Zabezpieczenia, Zobowiązania, Zaświadczenia

-Powstawanie zobowiązań podatkowych, czyli jak prawidłowo naliczyć podatek

-Pobór podatków, czyli co księgowy wiedzieć powinien

-Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki, czyli co zrobić gdy podatnik nie płaci

-Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie, czyli kto, oprócz podatnika, odpowiada za jego zaległości

-Zabezpieczenie podatków, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym

-Zaświadczenia w podatkach, czyli wszystko o tajemnicy skarbowej

Dodatkowo

-Jak unikać naruszenia dyscypliny finansów publicznych w samorządowych jednostkach organizacyjnych

-Fundusz Sołecki

-Rozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Program szkolenia zostanie indywidualnie dopasowany do państwa oczekiwań. W sprawie szczegółowego programu szkoleń, cen oraz warunków uczestnictwa prosimy kontaktować się z naszym biurem tel. (081 532 32 40).

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.